Aanpak

Je school gaat starten met leerKRACHT. Daarvoor moet een aantal dingen voorbereid worden. Het leerKRACHT-team gaat de startfase in, waarin wordt toegewerkt naar de startdag. Hierna ga je aan de slag met je team. Verbeteren is nooit ‘klaar’.
Hieronder vind je vijf modules die je helpen bij de verschillende fases die jij met jouw team doorloopt.