Van ambitie naar jaarbord

Current Status
Not Enrolled
Price
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Get Started
This course is currently closed

Een van de voorwaarden voor het succesvol werken met leerKRACHT is dat er een gezamenlijke ambitie is. Om deze ambitie vervolgens te verwezenlijken, wordt een jaarbord gebruikt.
Op dit bord worden per periodes in het jaar de belangrijkste thema’s ingepland. Dit zijn onderwijsinhoudelijke thema’s waar de leerling baat bij heeft.
Het afronden van elk thema brengt jullie weer een stap dichter bij de realisatie van jullie ambitie.
De thema’s vormen vervolgens input voor concrete doelen en acties op het verbeterbord. Door zo per periode aan een thema te werken ontstaat een jaarritmiek die de wekelijkse ritmiek ondersteunt.
Het jaarbord wordt voor de start van het schooljaar of op de Startdag gemaakt.

Leerdoelen

  • Je weet wat het werken met een jaarbord kan opleveren.
  • Je begrijpt hoe het jaarbord werkt.
  • Je kunt samen met je team vanuit jullie ambitie een jaarbord maken.