Een sterk leerklimaat op school met klassenmanagement

Over het belang van goed leerlinggedrag en wat dat van leraren vraagt

Als leerlingen zich op school niet weten te gedragen komt hun leren en dat van hun klasgenoten in gedrang. Als we verzuimen leerlingen goed gedrag aan te leren, zoals zelfdiscipline, doorzetten en empathie, dan gaan ze kansen missen.

Internationaal onderzoek laat zien dat Nederlandse klassen de meest onrustige zijn. Hoe kan het dan dat op Nederlandse scholen goed leerlinggedrag niet de norm is en waarom passen leraren schoolregels niet allemaal toe?

In ons artikel verkennen we de volgende zaken:

✳️ De cruciale rol die leerlinggedrag speelt bij het creëren van een sterk leerklimaat op school.

✳️ Wat goed leerlingsgedrag precies inhoudt en het belang hiervan voor zowel leerling als leraar.

✳️ Praktische uitdagingen en oplossingen voor op school.

We richten ons op de realiteit van leerlinggedrag in Nederlandse scholen, waar uitdagingen zoals onrust in de klas en een gebrek aan motivatie prominent aanwezig zijn.

Door middel van casestudy’s, zoals die van het Alfrinkcollege Deurne (een vmbo) en BBS De Vuurvogel (po), bieden we inzichten in effectieve strategieën en praktijken die hebben geleid tot merkbare verbeteringen in het gedrag van leerlingen en het algehele leerklimaat.

Daarnaast tackelen we enkele veelvoorkomende mythes over leerlinggedrag en sluiten we af met het belang van een consistente, schoolbrede aanpak om gewenst gedrag te realiseren en te handhaven.

Je leest hier het artikel: https://stichting-leerkracht.nl/kennisbank/het-belang-van-goed-leerlinggedrag-en-wat-dat-van-leraren-vraagt/