Blok 1 van 0
Mee bezig

Hoe werken de bouwstenen?

Hoe zorg je ervoor dat lesontwerp leidt tot meer dan een uitwisseling van leuke werkvormen? En dat de leraar die een oplossing zoekt voor een ‘probleem’ ook echt geholpen wordt. De zes bouwstenen helpen om gestructureerd na te denken over de opbouw van een les. Dat begint met het nadenken over het doel van de les en hoe je checkt waar de leerlingen op dat moment staan. Daarna denk je na over lesactiviteiten en hoe je tussentijds checkt of de leerlingen op weg zijn om het doel te behalen. Als dat niet zo blijkt te zijn, wat zet je dan in? En tot slot bedenk je hoe je op het eind van de les bepaalt of de leerdoelen behaald zijn.

Denkvraag

Welk didactisch model is op jouw school voorhanden om lessen vorm te geven?