Blok 1 van 0
Mee bezig

Ruimte geven en ruimte nemen – Schoolcoach

Op het forum heb je via intervisie stil gestaan bij jouw rol als schoolcoach. Hieronder volgen de stappen van de intervisiemethode: 

Voorbereiding:
– Zorg voor flaps en post-its en pennen
– Maak een kringopstelling van 5-8 deelnemers met alleen stoelen.

 1. Geef een korte inleiding: Met deze methode wordt men uitgedaagd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn in plaats van zelf meteen advies te geven hoe het beter kan. Uiteindelijk maakt de inbrenger zelf zijn afweging.
 2. Iedereen brengt een vraagstuk in, waarna de groep gezamenlijk een keuze maakt (herkenbaarheid, urgentie, belang) om één daarvan te bespreken. (5 min.)
 3. De inbrenger licht zijn/haar vraagstuk verder zo kort en feitelijk mogelijk toe. – Op flap zetten (2 min)
 4. Individuele voorbereiding: max 2 vragen, 1 vraag op post-it schrijven – op flap plakken; nog geen discussie (5 min). De andere deelnemers stellen ragen om de kern van het vraagstuk inzichtelijk te krijgen. Denk aan vragen over de situatie, het gedrag en handelen van de inbrenger. Belangrijk is dat er open en niet-suggestieve vragen worden gebruikt, zogenaamde wat en hoe vragen.
 5. De deelnemers geven vervolgens 1 (of meer) advies hoe de inbrenger kan handelen in de situatie. Dit doen zij vanuit de
  “Ik”-boodschap. De facilitator loopt kort de adviezen langs met inbrenger en vraagt waar nodig verduidelijking
  Individuele voorbereiding op post-
  its – op flap plakken (5-10 min)
 6. De inbrenger geeft aan met welke tips en adviezen hij/zij wat gaat doen en bepaalt een actie(s) op korte termijn (5 min)

Tot slot is het goed het proces te evalueren met alle deelnemers (5 min)