Blok 1 van 0
Mee bezig

Startvideo

Deze module begint met een overzicht van hoe je de start met leerKRACHT op jouw school voorbereidt. Je krijgt een overzicht van de fases waarmee het leerKRACHT-team het team begeleidt in het leren werken met leerKRACHT. Daarbij worden de drie onderwerpen teamindeling, ritmiek en tijd vrijmaken behandeld.