De leerKRACHT aanpak

Op een school met een verbetercultuur werk je samen aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Met leerKRACHT creëer je zo’n cultuur op jouw school. Hoe doe je dat? Aan de basis staan vier leerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zet je in een geplande ritmiek in en vormen de kern van de leerKRACHT-aanpak waarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren:

 • De bordsessie.
  Korte effectieve werksessie, waarin je met je collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreekt op doelen die je gezamenlijk gesteld hebt.
  Deze bordsessies vervangen de veelal inefficiënte vergaderingen.
 • Gezamenlijk lesontwerp.
  De doelen die je met je team stelt vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk.
  Door samen lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en innoveren
 • Lesbezoek en feedback.
  Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les.
  Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijg je ideeën over hoe het nog beter kan.
 • De stem van de leerling.
  De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen.
  Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]


Start. Je vormt een klein ‘leerKRACHT-team’ van leraren en schoolleiders die samen de opstart op school voorbereiden. Jullie zijn de ‘voorlopers’ en nemen de rest van het schoolteam mee in de transitie

Training. Met z’n allen gaan jullie aan de slag met de vier leerKRACHT-instrumenten. Al doende ervaart iedereen de eerste successen en plezier om zo samen te werken.

Verdieping. Teams zetten leerKRACHT in om hun belangrijkste doelen te realiseren. Bovendien zie je dat leraren met hun leerlingen in de klas met verbeterdoelen aan de slag gaan.

Continu verbeteren. De manier van werken is normaal geworden. Je wilt niet anders meer. Leerlingen zijn gewend dat jullie hen betrekken en nieuwe leraren passen zich snel aan.