Ritmiek

‘Ritmiek’ is een voorwaarde om leerKRACHT succesvol in te kunnen zetten. Ritmiek geeft structuur en is onderdeel van elke organisatie. Elke school bepaalt haar eigen ritmiek.

Een vaste, bij voorkeur wekelijkse ritmiek, versterkt en waarborgt verbeterprocessen. Verbeteren vergt snel reageren. Door regelmatig bij elkaar te komen kan je snel actie ondernemen.