Ritmiek

‘Ritmiek’ is een voorwaarde om leerKRACHT succesvol in te kunnen zetten. Een vaste ritmiek geeft structuur en versterkt en waarborgt verbeterprocessen. Elke school bepaalt haar eigen ritmiek. Je leert wat een sterke periode ritmiek inhoudt.

Daarbij is de teamsamenstelling waarin de teams samenkomen en het vrijmaken van tijd belangrijk. Je krijgt handvatten voor het indelen van teams en ontvangt tips om tijd vrij te maken voor het verbeteren van het onderwijs.