Aangepaste modules

Een aantal modules was aan een opfrisser toe. Nieuwe video’s of nieuwe onderdelen.
Deze zijn in de zomervakantie dus ook door ons opgefrist.
Welke modules?

  • De Startdag: Een nieuw programma om het jaar mee te starten
  • Verbindingssessie: Een vernieuwd programma om een periode af te sluiten en een goede start te maken met een nieuw thema van het jaarbord.
  • De datamuur: De datamuur gebruiken als start van het volgende thema met schooldata en werkzame principes uit onderwijsonderzoek.
  • Het jaarbord: Drie thema’s op het jaarbord die voorbereid worden door het leerKRACHT-team.