Privacy verklaring

Privacybeleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom willen we helder en transparant zijn over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan. We vertellen je dan ook graag welke gegevens we van je bewaren en wat wij ermee doen.

Algemeen

De website LeerKRACHT-academie.nl wordt beheerd door LearningROCKS v.o.f.. LearningROCKS is gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosterweg 38, te Alteveer (Gem de Wolden). Stichting leerKRACHT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Stichting leerKRACHT is gevestigd en kantoorhoudende aan de Europalaan 400 – 5e etage te Utrecht.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Stichting Leerkracht kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Registreren voor LeerKRACHT-academie.nl

Om toegang te krijgen tot de inhoud van LeerKRACHT-academie.nl laat je jouw naam, schoolnaam, schooltype en school e-mailadres achter. Deze data wordt beheerd door LearningROCKS v.o.f. en is eigendom van stichting leerKRACHT. Alleen bij het aanmaken van een account en een wachtwoordwijziging zal er gemaild worden vanuit de LeerKRACHT-academie.nl. Deze verzonden mails worden niet door LearningROCKS opgeslagen.

Deelname aan een webinar of de leergang

Doe je in de toekomst mee met een webinar of de leergang, dan meld je je daarvoor apart aan. Dat kan na inloggen op de landingspagina.

Verwerkte gegevens

Stichting leerKRACHT maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u LeerKRACHT-academie.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u zich inschrijft voor onze email lijst, u een account aanmaakt of als u een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • voornaam achternaam
  • schoolnaam
  • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een account aanmaakt (voor het aanmaken van een account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die u op in (toekomstige)n groepen plaatst
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt, worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. LeerKRACHT-academie.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan LeerKRACHT-academie.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan u te verlenen
  • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken
  • om fraude en misbruik te voorkomen

Websites Derden

In sommige gevallen kunt u via onze websites doorlinken naar websites van derden. Stichting Leerkracht is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Stichting Leerkracht niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

De websites maken gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Wij maken op onze website gebruik van cookies:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
  • Analyse cookies. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over hoeveel bezoekers op de website komen en hoe ze onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij ook onze website ‘elke dag een beetje beter’ maken.

Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Koko Analytics

LeerKRACHT-academie.nl maakt gebruik van Koko Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door IberiCode. Koko Analytics veroorzaakt geen privacyproblemen omdat het geen persoonlijke gegevens verzamelt en niets doorgeeft aan externe servers. Zelfs de cookies die Koko gebruikt voor een betere herkenning van terugkerende bezoekers kunnen worden gedeactiveerd in de opties. Koko Analytics meet het aantal bezoekers en pageviews, toont een lijst met de meest bezochte artikelen en registreert van welke verwijzende websites bezoekers afkomstig zijn maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken.

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw profiel opneemt, kunnen niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die u op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als uw account in stand blijft. Als u uw account laat opheffen (of zelf verwijderd), worden de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens verwijderd.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang uw account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 3 jaar.

Jouw gegevens blijven van jou

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel of voor de duur zoals deze bij wet bepaald is. Wij respecteren hierbij altijd jouw rechten.
Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur je verzoek hiervoor naar info@stichting-leerkracht.nl, dan maken wij het voor je in orde.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit voor het grootste deel zelf via de profiel pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot Stichting leerKRACHT richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@stichting-leerkracht.nl.

Stichting Leerkracht zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Leerkracht de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Stichting Leerkracht stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Stichting Leerkracht de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Stichting leerKRACHT de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Stichting Leerkracht niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Stichting Leerkracht de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Stichting leerKRACHT via info@stichting-leerkracht.nl.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacyverklaring kunt u contact opnemen met de klantenservice van Stichting leerKRACHT of een bericht sturen aan info@stichting-leerkracht.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk wat jullie zelf nodig hebben in dit proces en welke vaardigheden jullie samen verder willen ontwikkelen.

Bedenk dat hoe jij erin staat, ook een effect heeft op het team. Sta je er zelf helemaal achter? Welke ervaringen heb je? Zie je belemmeringen of alleen kansen? Deze vragen ga je ook met het team bespreken en daarom is het goed om eerst je eigen motivatie te onderzoeken. 

Alles wat klaar is, is een succes dat ook gevierd wordt. Dit geeft energie. Daarna wordt gekeken wie er welke hulp nodig heeft bij de acties die lopen. Dit geeft vervolgens inzicht in hoeveel ruimte er is voor nieuwe acties. Die acties verdeel je vervolgens op basis van beschikbare tijd, kwaliteiten van mensen en hun voorkeuren.

Het is prettig als de afspraken en acties uit de groep komen zodat het team zich ermee verbonden voelt. Een manier hiervoor is om samen de top 3 onderwerpen te bepalen en vervolgens het team in subgroepen per onderwerp een voorstel voor een actie of afspraak te laten formuleren. In totaal 2-3 acties of afspraken is ruim voldoende. Dit vergroot de kans dat ze daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. En laat de deelnemers eraan denken dat het gaat om acties en afspraken waar je als team zelf invloed op hebt en die haalbaar zijn binnen 4-6 weken.

Als je wekelijks samenkomt ben je kwetsbaar voor verstoringen in jullie ritmiek. Voor je het weet moet er een belangrijke vergadering plaatsvinden of is er behoefte in een andere teamsamenstelling bijeen te komen tijdens de leerKRACHT-tijd. Je kunt dit op twee manieren voorkomen. De eerste is in een periode elke wekelijkse bijeenkomst van tevoren een doel mee te geven. Bijvoorbeeld ‘doelen stellen’, ‘gezamenlijk lesontwerp’ of ‘retrospective’. Dat maakt het lastiger zo’n bijeenkomst weg te drukken. De tweede manier is van te voren al ruimte in te bouwen. Bijvoorbeeld 1x per maand alleen de bordsessie te houden en de rest van de teamtijd te reserveren voor een ander overleg.

Bedenk voor jezelf (bijvoorbeeld door een persoonlijke van-naar) waar jij dingen te doen hebt om in een verbetercultuur effectief te functioneren. Welke ondersteuning van je Expertcoach is hierbij voor jou essentieel? Deel dit met je Expertcoach en maak afspraken over hoe je deze ontwikkeling samen opvolgt.

Als niet de juiste doelen zijn geformuleerd (geen betrokkenheid), als de doelen te groot zijn (geen succes-ervaring) als er slechts een klein deel van het team aanwezig is (geen duidelijkheid in voortgang), als het bord niet zichtbaar of goed leesbaar is (bord leeft alleen tijdens de sessie).

Zorg voor veel interactie. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld, rouleer in het schrijven, tijd bewaken en het leiden van het bord. Let op dat dit niet steeds dezelfde personen zijn. Vraag of iemand een nieuwe incheck-vraag weet. Laat successen eerst even in tweetallen bespreken en haal dan op met de vraag: wat heb je voor succes gehoord?

In het LK-team kun je oefenen met jouw onderdeel door bijvoorbeeld de instructie of uitleg te doen en daar feedback op vragen van de andere schoolcoaches. Misschien helpt het je om in kernwoorden op een kaartje of in een powerpoint aan te geven wat de stappen in je instructie zijn. Of ben jij iemand bij wie het werkt om uit te schrijven wat je te zeggen hebt? Kortom: onderzoek bij jezelf wat je nodig hebt om er te staan en betrek daar vooral ook je collega’s uit het leerKRACHT-team bij.
Denk bijvoorbeeld aan de goede voornemens die je met nieuwjaar hebt gemaakt. Misschien wilde je gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, betere werk-privé balans? Loop in gedachten eens door de kwadranten om het model tot leven te brengen. Als je bijvoorbeeld meer wil gaan bewegen zou het model er als volgt kunnen uitzien. Overtuiging: Als ik meer beweeg, krijg ik een betere conditie, verlies ik overgewicht, en krijg ik meer energie. Die kan ik gebruiken om dingen te doen die ik leuk en belangrijk vind. Rolmodel: Enkele van mijn vrienden bewegen al veel meer dan ik en ik zie bij hen dat het ze energie geeft en dat het hen lukt om het vol te houden. Dan lukt het mij vast ook. Ondersteunende systemen en processen: In de wijk is een hardloopgroepje gestart. Het zou me helpen als ik me bij zoiets aansluit, want dan houd ik het gemakkelijker vol. Vaardigheden: Ik ga vaste momenten in mijn agenda zetten zodat ik een routine kan opbouwen en de tijd goed kan vasthouden.

Jullie doen op school op dit moment al van alles om het onderwijs beter te maken. Op aanpakken en routines die goed werken kun je verder bouwen. 
Bordsessie: welke manieren van overleg werken nu al best aardig?
Gezamenlijk lesontwerp: Hoe werken sommige leraren soms al samen om de lespraktijk beter te maken? 
Lesbezoek: Zijn er al wel eens lesbezoeken of zie je een collega wel eens voor de klas aan het werk? 
Stem van de leerling: Hoe betrekken jullie leerlingen al?

Het doel beschrijft hoe succes er voor het team uit ziet. Door tussentijds te kijken of jullie het doel halen, herken en benoem je de successen.   

Voor de meeste leraren is ‘De bordsessie’ de meest onbekende en daarmee het instrument waar men nieuwsgierig naar is. Heb je op jouw school er al iets van meegekregen? De vier instrumenten versterken elkaar als je ze met elkaar verbindt. Misschien goed om eens aan collega’s te vragen of/hoe de school dat doet.

Nee, in de loop van de tijd moeten de werksessies ook zonder de coach gewoon plaats kunnen vinden. Alleen als het proces stagneert of als er nieuwe vaardigheden getraind moeten worden, kan de coach dit begeleiden.  

Een eigen onderzoekje naar ‘verspilling’ levert vaak goede inzichten op en ook extra tijd. De ruimte die ontstaat kun je benutten voor onderwijskundig leiderschap.