Privacy verklaring

Privacybeleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom willen we helder en transparant zijn over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan. We vertellen je dan ook graag welke gegevens we van je bewaren en wat wij ermee doen.

Algemeen

De website leerkracht-academie.nl wordt beheerd door LearningROCKS v.o.f.. LearningROCKS is gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosterweg 38, te Alteveer (Gem de Wolden). Stichting leerKRACHT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld. Stichting leerKRACHT is gevestigd en kantoorhoudende aan de Europalaan 400 – 5e etage te Utrecht.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Stichting Leerkracht kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Registreren voor leerkracht-academie.nl

Om toegang te krijgen tot de inhoud van leerkracht-academie.nl laat je jouw naam, schoolnaam, schooltype en school e-mailadres achter. Deze data wordt beheerd door LearningROCKS v.o.f. en is eigendom van stichting leerKRACHT. Alleen bij het aanmaken van een account en een wachtwoordwijziging zal er gemaild worden vanuit de leerkracht-academie.nl. Deze verzonden mails worden niet door LearningROCKS opgeslagen.

Deelname aan een webinar of de leergang

Doe je in de toekomst mee met een webinar of de leergang, dan meld je je daarvoor apart aan. Dat kan na inloggen op de landingspagina.

Verwerkte gegevens

Stichting leerKRACHT maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u leerkracht-academie.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u zich inschrijft voor onze email lijst, u een account aanmaakt of als u een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • voornaam achternaam
  • schoolnaam
  • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een account aanmaakt (voor het aanmaken van een account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die u op in (toekomstige)n groepen plaatst
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt, worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. leerkracht-academie.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan leerkracht-academie.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan u te verlenen
  • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken
  • om fraude en misbruik te voorkomen

Websites Derden

In sommige gevallen kunt u via onze websites doorlinken naar websites van derden. Stichting Leerkracht is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Stichting Leerkracht niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

De websites maken gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken.

Wij maken op onze website gebruik van cookies:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
  • Analyse cookies. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over hoeveel bezoekers op de website komen en hoe ze onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen wij ook onze website ‘elke dag een beetje beter’ maken.

Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Koko Analytics

leerkracht-academie.nl maakt gebruik van Koko Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door IberiCode. Koko Analytics veroorzaakt geen privacyproblemen omdat het geen persoonlijke gegevens verzamelt en niets doorgeeft aan externe servers. Zelfs de cookies die Koko gebruikt voor een betere herkenning van terugkerende bezoekers kunnen worden gedeactiveerd in de opties. Koko Analytics meet het aantal bezoekers en pageviews, toont een lijst met de meest bezochte artikelen en registreert van welke verwijzende websites bezoekers afkomstig zijn maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken.

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw profiel opneemt, kunnen niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die u op de Website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als uw account in stand blijft. Als u uw account laat opheffen (of zelf verwijderd), worden de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens verwijderd.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang uw account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 3 jaar.

Jouw gegevens blijven van jou

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel of voor de duur zoals deze bij wet bepaald is. Wij respecteren hierbij altijd jouw rechten.
Wil je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur je verzoek hiervoor naar info@stichting-leerkracht.nl, dan maken wij het voor je in orde.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit voor het grootste deel zelf via de profiel pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kunt u een gespecificeerd verzoek tot Stichting leerKRACHT richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@stichting-leerkracht.nl.

Stichting Leerkracht zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Stichting Leerkracht de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Stichting Leerkracht stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Stichting Leerkracht de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Stichting leerKRACHT de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Stichting Leerkracht niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Stichting Leerkracht de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Stichting leerKRACHT via info@stichting-leerkracht.nl.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacyverklaring kunt u contact opnemen met de klantenservice van Stichting leerKRACHT of een bericht sturen aan info@stichting-leerkracht.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.