Ambitie is binnen leerKRACHT één van de drie voorwaarden om succesvol samen te werken. Een ambitie is een stip op de horizon waar men naar toe wil. Met een heldere ambitie ontstaat de motivatie om te veranderen. Het is de basis van een verandercultuur, want het creëert verbinding binnen het team dat doelgericht aan de slag kan.

Een gezamenlijke ambitie en een jaarbord maken zichtbaar en concreet wat er in het komend jaar wordt aangepakt. Hierdoor wordt het mogelijk sneller successen te boeken en op tijd bij te sturen. De datamuur en het inspiratieverhaal van de schoolleider vormen input voor de gezamenlijke ambitie en de thema’s op het jaarbord.

Klik op de afbeelding om de bijbehorende module te starten