Ambitie

‘Ambitie’ is binnen leerKRACHT een voorwaarde om gezamenlijk doelen te bepalen, het is de stip op de horizon waar men naar toe wil. Een team met een gezamenlijke ambitie voor de lange termijn creëert verbinding en is doelgericht. Met een heldere ambitie ontstaat de motivatie om te veranderen, het is de basis van een verbetercultuur.

Een gezamenlijke ambitie en een jaarbord maken zichtbaar en concreet wat er in het komend jaar wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt het mogelijk sneller successen te boeken en op tijd bij te sturen.