4.Coachvaardigheden in de uitbouwfase

Leerdoelen: Je kan je team, afhankelijk van de fase waarin zij zitten trainen, begeleiden en coachen Je weet welke vaardigheden horen bij de verschillende “petten”…

Verbeteringen vasthouden

Leerdoelen: Je weet hoe je een ‘Zo werken wij’ kaart kan maken  Je kan samen met de leraren tijdens de Verbindingssessie bepalen hoe jullie verbeteringen…

3.Coachvaardigheden in de startfase

Leerdoelen: Je weet welke competenties een schoolcoach nodig heeft en hoe dit zich ontwikkelen door het jaar heen.  Je bent je bewust van je eigen…

1. Verder uitbouwen

Leerdoelen: Je weet hoe je de verbetercultuur steeds verder kan ontwikkelen  Je kan de instrumenten ook op andere plekken inzetten  Je weet wat onderzoek zegt…

0. Ritmiek lerarenteams 2

Leerdoelen: Je weet in welke ritmiek de lerarenteams verder gaan uitbouwen  Je weet hoe de Werksessies vormgegeven kunnen worden

5.Werksessie begeleiden Schoolleider

Leerdoelen Je weet waarom proces, sfeer en resultaat belangrijk zijn voor een succesvolle werksessie  Je weet wat krachtige vragen zijn en hoe je deze kan…

1.Ritmiek lerarenteams 1

Leerdoelen: Je weet wat de leraren gaan doen tijdens de Aan de slag- fase Je weet in welke ritmiek de lerarenteams aan de slag gaan

Verder na het leerKRACHT programma

Leerdoelen: Je weet wat de rol van het leerKRACHT-team is na het leerKRACHT programma  Je weet wat de rol van de Schoolcoach is na het…

Verder met uitbouwen

Leerdoelen: Je weet hoe je de verbetercultuur steeds verder kan ontwikkelen  Je kan de instrumenten ook op andere plekken inzetten  Je kan nieuwe leraren snel…