3. Startdag

Leerdoelen: Je kent het doel van de Startdag.  Je begrijpt hoe de Startdag in elkaar zit.   Je kan de onderdelen van de Startdag voorbereiden.  Je…

1. Voorbereiding

Leerdoelen: Je begrijpt op welke manieren de teams ingedeeld kunnen worden  Je hebt inzicht in hoe de ritmiek er uit ziet  Je weet hoe jullie…

2. Startfase

Leerdoelen: Je weet hoe je als leerKRACHT-team samen met je expertcoach van start gaat Je hebt een beeld van de eerste fase ‘leerKRACHT’ tot aan…

4. Aan de slag

Leerdoelen:  Je weet in welke ritmiek je met de teams aan de slag kunt gaan  Je kent manieren om de lerarenteams te stimuleren en motiveren …

5. Uitbouwen

Leerdoelen: Je weet in welke ritmiek jullie per periode gaan werken  Je kan verbeteringen vasthouden  Je kan met je team aan de hand van jullie…