3.Coachvaardigheden in de startfase

Leerdoelen: Je weet welke competenties een schoolcoach nodig heeft en hoe dit zich ontwikkelen door het jaar heen.  Je bent je bewust van je eigen…

1.Starten met het leerKRACHT team

Leerdoelen: Je kent de rol van het leerKRACHT-team en je weet wat jullie gaan doen Je weet hoe je als leerKRACHT-team samen met je expertcoach…