2.Werksessie begeleiden

Leerdoelen: Je weet waarom proces, sfeer en resultaat belangrijk zijn voor een succesvolle werksessie Je weet wat krachtige vragen zijn en hoe je deze kan…

4. Aan de slag als IB-er/zorgcoördinator

Leerdoelen: Je begrijpt dat je als IB’er/zorgcoördinator een belangrijke rol hebt in een verbetercultuur Je weet op welke manieren je meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de…

Metingen

Leerdoelen: Je weet welke metingen er gedaan worden  Je weet waar de verschillende metingen voor ingezet worden.   Je kan de metingen gebruiken om met je…

5.Coachvaardigheden Aan de slag-fase

Leerdoelen: Je weet wat de rol van de schoolcoach inhoudt   Je begrijpt waarom het belangrijk is om als coach rolmodel te zijn voor je collega’s …

1.Aan de slag met je team

Leerdoelen: Je weet wat je tijdens elke werksessie met je team gaat doen Je kan je team snel effect laten ervaren van het werken met…