5.Werksessie begeleiden Schoolleider

Leerdoelen Je weet waarom proces, sfeer en resultaat belangrijk zijn voor een succesvolle werksessie  Je weet wat krachtige vragen zijn en hoe je deze kan…

1.Ritmiek lerarenteams 1

Leerdoelen: Je weet wat de leraren gaan doen tijdens de Aan de slag- fase Je weet in welke ritmiek de lerarenteams aan de slag gaan

4. Aan de slag als IB-er/zorgcoördinator

Leerdoelen: Je begrijpt dat je als IB’er/zorgcoördinator een belangrijke rol hebt in een verbetercultuur Je weet op welke manieren je meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de…

Metingen

Leerdoelen: Je weet welke metingen er gedaan worden  Je weet waar de verschillende metingen voor ingezet worden.   Je kan de metingen gebruiken om met je…

2. Aan de slag als schoolleider

Leerdoelen: Je hebt een beeld van wat leidinggeven op een school met een verbetercultuur van jou als schoolleider vraagt  Je weet hoe en waarom je…

3. Aan de slag in het MT

Leerdoelen: Je begrijpt waarom je als MT ook met leerKRACHT aan de slag gaat Je weet hoe de leerKRACHT-aanpak voor het MT in het vo…