3. Rollen op school SR

Na het leerKRACHT programma blijft het leerKRACHT-team bestaande uit de schoolcoaches en de schoolleiding een belangrijke functie houden. Als team en als individu blijven jullie…

2. (Her)organiseren

Een goede samenstelling van de lerarenteams en een goede ritmiek zijn essentieel om de verbetercultuur op school goed te laten functioneren en verder uit te…

1. Methodiek en aanpak

De basis van leerKRACHT wordt gevormd door de methodiek (de instrumenten en voorwaarden) en de aanpak. Hierbij zijn twee modellen belangrijk ter ondersteuning: Het Verandermodel en…