1.Verbeterbord Schooleider

Leerdoelen: Je weet wat het werken met een verbeterbord oplevert Je begrijpt hoe de lerarenteam het verbeterbord gaan inzetten en hoe je hen daarbij kan…

Doelen stellen

Leerdoelen: Je begrijpt waarom het stellen van doelen belangrijk is om het onderwijs te kunnen verbeteren Je kan benoemen waar een goed doel aan moet voldoen…

Doelen stellen-verdieping

Leerdoelen: Je kunt benoemen waarvoor je elke verdiepingsstap kunt inzetten Je kunt de relevante verdiepingsstappen toepassen met het team

Organisatorisch bord

Leerdoelen: Je weet wat werken met het organisatorisch bord oplevert Je kent de structuur van het organisatorisch bord Je weet hoe je het organisatorisch bord…