3. Gericht kijken

Leerdoelen Je weet wat ‘gericht kijken met video’ is  Je kan benoemen wat ‘gericht kijken met video’ kan opleveren Je weet hoe ‘gericht kijken met…

2. Feedback

Leerdoelen: Je kent het belang van het feedbackmodel om gesprekken veilig en effectief te maken Je kent de stappen van het feedbackmodel Je weet hoe je het feedbackmodel moet…