1. leerKRACHT-team

Leerdoelen: Je weet wat de rol is van het leerKRACHT-team Je hoort welke rol het leerKRACHT-team ná het leerKRACHT-programma speelt