1.Startdag organiseren

Leerdoelen: Je kent het doel van de Startdag Je begrijpt hoe de Startdag in elkaar zit Je weet welke onderdelen van de Startdag je moet…

2.Inspiratieverhaal

Leerdoelen: Je begrijpt wat een inspiratieverhaal inhoudt en welk doel het heeft Je kunt met het inspiratieverhaal aan de slag

Doelen stellen

Leerdoelen: Je begrijpt waarom het stellen van doelen belangrijk is om het onderwijs te kunnen verbeteren Je kan benoemen waar een goed doel aan moet voldoen…

4.Jaarbord

Leerdoelen: Je weet wat het werken met een jaarbord kan opleveren  Je begrijpt hoe het jaarbord werkt  Je weet hoe je het jaarbord kunt voorbereiden …

3.Naar een gezamenlijke ambitie

Leerdoelen: Je weet wat we binnen leerKRACHT verstaan onder de term ‘ambitie’  Je hebt kennis gemaakt met de werkvorm ‘van-naar’  Je kunt met het team…

Leerlingarena

Leerdoelen: Je weet wat je met een Leerlingarena kunt bereiken Je weet hoe de voorbereiding van een Leerlingarena in z’n werk gaat Je kunt een…

Datamuur

Leerdoelen: Je weet wat het belang van een datamuur is Je kunt met je team de datamuur inzetten