1. Doorstartdag organiseren

Waarom organiseer je een Doorstartdag? Tijdens de Doorstartdag bepaal je met de hele school waar jullie het komende jaar aan gaan werken.

Wat wordt er op de Doorstartdag gedaan? De schoolleider start met zijn/haar inspiratieverhaal voor het komende jaar. De lerarenteams gaan daarna elk een ambitie formuleren voor het schooljaar. Met de hele school wordt een jaarbord gemaakt met daarop de thema’s waaraan jullie willen werken.  

Daarna gaan de teams direct aan de slag met het eerste thema. Via een Leerlingarena en een Datamuur krijgen zij meer input over het eerste thema, waarna ze dit thema om gaan zetten in een concreet doel en eerste acties.  

Hieronder vind je het programma van de Doorstartdag en alle stappenplannen om deze voor te bereiden en uit te voeren. In de andere modules vind je een uitgebreide uitleg per programmaonderdeel en suggesties voor varianten. 

Programma Doorstartdag

Stappenplannen Doorstartdag

Not Enrolled
This course is currently closed