Blok 2 van 4

Het feedbackmodel

Hoe helpt het feedbackmodel bij het voeren van het gesprek na de lesobservatie?
Je ontwikkelt daarmee een gezamenlijke taal waardoor het feedbackgesprek voorspelbaar en veilig wordt. De observant vertelt wat hij gezien of gehoord heeft (=feitelijk) en wat het effect op de leerlingen was. Vervolgens reageert de feedbackontvanger door vragen te stellen ter verduidelijking of door zijn of haar perspectief te delen. Tot slot vindt de dialoog plaats waarin je samen nadenkt over hoe het nog beter kan.
Voorwaarde voor een goed feedbackgesprek is dat beiden op dat moment tijd en rust hebben voor het gesprek, de feedbackgever feitelijke observaties heeft in plaats van meningen en beiden de intentie hebben om een constructief gesprek te voeren om samen beter te worden.