Blok 1 van 4
Mee bezig

Waarom het feedbackmodel?

Waarom zou je werken met een feedbackmodel?
Feedback geven en ontvangen kan vervelend zijn voor de gever en/of ontvanger als je niet afspreekt op welke manier je feedback geeft.
Feedback geven en ontvangen via het feedbackmodel zorgt voor een veilige, ontspannen sfeer. 
Je houdt je als gever bij de feiten en het effect van wat je gezien of gehoord hebt. Als ontvanger zorgt het feedbackmodel voor ruimte om de feedback te verwerken en erop te reflecteren.