Gezamenlijk lesontwerp

Current Status
Not Enrolled
Price
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Get Started
This course is currently closed

Gezamenlijk lesontwerp is één van de vier instrumenten van leerKRACHT. Hierbij helpen collega’s elkaar bij het vormgeven van goede lessen. Gezamenlijk lesontwerp kan gekoppeld worden aan lesbezoek en aan de doelen op het verbeterbord. Daarmee is het een krachtig instrument om continu te verbeteren, samen met collega’s en leerlingen.

Leerdoelen

  • Je weet wat je met gezamenlijk lesontwerp kunt bereiken.
  • Je weet hoe gezamenlijk lesontwerp werkt.
  • Je kunt gezamenlijk lesontwerp bij het team introduceren.
  • Je weet hoe de ‘bouwstenen’ kunnen helpen bij gezamenlijk lesontwerp.
  • Je hebt handvatten om gezamenlijk lesontwerp te verdiepen.