Blok 2 van 4

Hoe werkt Lesbezoek?

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat Lesbezoek goed uit de verf komt? Allereerst moet je zorgen voor een ritmiek van één keer in de twee weken een Lesbezoek en aansluitend een nagesprek. Daarvoor zoek je tijd in roosters van leraren, of de school organiseert vervanging. De tijdsduur van een lesbezoek is rond de 15 minuten. Daarnaast maak je afspraken over het doel van het Lesbezoek. Voor de uitvoering is een observatieformulier erg helpend omdat je daarna een feitelijk gesprek over deze observaties kunt voeren.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Wanneer je zonder formulier een les observeerd is de kans groot dat je dan niet meer precies weet wat je collega deed of zei en welk effect dat had op leerlingen. De observatie wordt minder feitelijk en daardoor onveiliger voor de ontvanger. Daarbij, als je zonder kijkvraag gaat observeren, dan is het heel lastig om objectief te blijven. Je gaat dan heel snel je mening vormen over wat je van de les vond. En het gaat niet om wat je vindt, maar om wat je gezien hebt dat het effect is op leerlingen.