Blok 1 van 4
Mee bezig

Waarom Lesbezoek?

Wat maakt dat Lesbezoek zowel voor de leerling als de leraren waardevol is?
De leerling heeft er baat bij omdat de leraar die de les bezoekt gaat kijken naar het effect van de les op de leerlingen. Dit kan een les zijn die ze samen ontworpen hebben naar aanleiding van een doel op het Verbeterbord, maar dat hoeft niet. Het kan ook een les zijn waar voor de bezoekende leraar iets interessants te zien is of waar juist de bezochte leraar hulp bij wil hebben.
Na het Lesbezoek denken de leraren samen na over wat zij gezien en gehoord hebben en eventueel hoe de les nog beter kan. De leraar die een les bezoekt, leert van de collega die lesgeeft.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Hoe jij tegen lesbezoek aankijkt heeft een invloed op het team. Sta je er zelf helemaal achter? Welke ervaringen heb je? Zie je belemmeringen of alleen kansen? Deze vragen ga je ook met het team bespreken en daarom is het goed om eerst je eigen motivatie te onderzoeken.