Metingen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
Deze cursus is momenteel gesloten

Gedurende het jaar maak je tijdens de retrospective gebruik van een aantal metingen als input voor het verbeteren van de nieuwe manier van samenwerken.

Barometer: meet de voortgang per lerarenteam en gebruikt het team als input tijdens de retrospective op de samenwerking.

Cultuursurvey: wordt schoolbreed uitgezet en kan het leerKRACHT-team helpen prioriteiten te stellen.

Thermometer: geeft inzicht in de samenwerking in het leerKRACHT-team en gebruik je als input voor de retro samen met het leerKRACHT-team.

360: geeft de schoolleider feedback op zijn/haar rol binnen het verbeterproces

Deze module geeft meer context over de metingen en het inzetten van de rapportages.

Leerdoelen

  • Je weet welke metingen er zijn en voor wie ze zijn.
  • Je kan benoemen waarom verschillende metingen gedaan worden.
  • Je kan de metingen gebruiken om met het team successen te vieren en verbeteracties op te stellen.