Blok 1 van 3
Mee bezig

Waarom het organisatorisch bord?

Zien jullie soms als team door de bomen het bos niet meer voor wat betreft al het regelwerk? Of leeft het gevoel dat het altijd op dezelfde mensen neerkomt? Door de grote hoeveelheid werk op te breken in kleine brokjes, op het bord te zetten wat je aankunt en die taken samen weg te werken ervaar je succes. Daarnaast geeft het bord inzicht in wie, waarmee bezig is en welke hulp eventueel nodig is. Het bespaart tevens vergadertijd omdat de bordsessie max. 15 minuten duurt.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Gebruik het organisatorisch bord altijd naast het verbeterbord. Je zet het organisatorisch bord in als het team niet toe komt aan onderwijs inhoudelijke doelen, doordat organisatorische zaken veel tijd vragen. Het is dus een middel om meer tijd te krijgen om het met elkaar te hebben over onderwijs.