Ritmiek

Current Status
Not Enrolled
Price
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Get Started
This course is currently closed

‘Ritmiek’ is een van de drie voorwaarden om leerKRACHT succesvol in te kunnen zetten.
Het is de structuur waarin de teams samenwerken en de instrumenten toepassen.
Deze module geeft een beeld van wat een geschikte ritmiek inhoudt en hoe je deze vasthoudt. Ook biedt het gespreksmateriaal en voorbeelden om de ritmiek werkend te krijgen voor júllie school.

Leerdoelen

  • Je begrijpt waarom een ritmiek belangrijk is.
  • Je weet uit welke elementen een ritmiek bestaat.
  • Je hebt beelden bij hoe ritmiek er uit kan zien.