Tijd vrijmaken

Current Status
Not Enrolled
Price
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Get Started
This course is currently closed

Om in een vaste ritmiek aan de slag te kunnen gaan, moet er tijd worden vrijgemaakt. Deze korte module geeft inzicht in waar het team nu tijd aan besteedt en nodigt uit om samen te bepalen waar men wel, geen of minder tijd aan gaat besteden.

Onderstaande workshop geeft handvatten voor het vrijmaken van voldoende tijd. Er worden drie soorten taken onderscheiden:

  • kerntaken helpen de leerling direct;
  • kern-ondersteunende taken móet je doen om de kerntaken uit te kunnen voeren;
  • verspilling zijn die zaken waar de leerling niks aan heeft.

Onder de video staat de ‘Workshop’ om tijd vrij te gaan maken.

Denkvraag

Werkdruk is een veelgehoorde klacht in het onderwijs, maar weet je waar dat door veroorzaakt wordt?