Verbeterbord

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
Deze cursus is momenteel gesloten 3 min

Het verbeterbord is een gestructureerde werkwijze om efficiënt en effectief te overleggen over onderwijsverbeteringen.
Op het verbeterbord worden de doelen en acties in beeld gebracht. Hierdoor wordt het eigenaarschap en de betrokkenheid van leraren verhoogd, wat leidt tot nog beter onderwijs en onderlinge saamhorigheid.

Leerdoelen

  • Je weet wat het verbeterbord oplevert.
  • Je weet hoe het bord werkt.
  • Je weet hoe je een bordsessie leidt.
  • Je kan het bord introduceren in het lerarenteam.