De set met vragen

Benodigdheden: set met vragen in enveloppe

Uitvoering:

  • Bedenk een set van 25 vragen en verwerk die in stroken. Doe ze in een envelop. Voorbeeldvragen:
  • Welk teamlid wil je voor de afgelopen periode een compliment geven?
  • Wat zie jij als grootste verbetering voor ons team?
  • Waar ben je het meest trots op van de afgelopen periode?
  • Wat kan er beter in de samenwerking?
  • Wat heb je in de afgelopen periode geleerd?
  • Ieder teamlid pakt een vraag uit de envelop en beantwoordt deze in de groep.
  • Dit kan je herhalen totdat de vragen op zijn, ieder teamlid evenveel vragen heeft beantwoord of tot de tijd (timebox) voor de retrospective is verstreken.

Sluit af met het formuleren van verbeterafspraken aan de hand van de gegeven input.