Lesbezoek & Feedback

Met Lesbezoek en Feedback, observeer je een deel van les bij een collega en bespreek je daarna na wat het effect was op de leerling. Hierdoor inspireer je elkaar en leer je van elkaar. Tevens kan het leiden tot betere afstemming tussen collega’s ten aanzien van het lesaanbod.

Wanneer je Lesbezoek en Feedback koppelt aan het samen ontwerpen van lessen en de doelen op het Verbeterbord, wordt het nog krachtiger.

Klik op de afbeelding om de bijbehorende module te starten.