Groepsbespreking

Hoe haal je als team meer uit de groepsgesprekken? In plaats van dat jij als IB’er alle gesprekken voert, gaan de collega’s met élkaar in…

Zorggesprek

Hoe creëer je gezamenlijke verantwoordelijkheid tijdens de zorgoverleggen? Je kunt hier een verbeterbord voor gebruiken. Laat de leerling aansluiten om de check-in te doen en…

Opbrengstvergadering

Hoe schep je gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen het team? In plaats van ‘ieder voor zich’, ga je samen de data analyseren op school-, groeps- en leerlingniveau.…

De rol van de IB-er/zorgcoördinator

Hoe verandert jouw rol als IB’er of zorgcoördinator als jullie met leerKRACHT gaan werken? In plaats van VOOR je team, werk je MET je team.…