Ritmiek in de startfase

Wat doe je precies in de Startfase? In de startfase bereid je met de expertcoach de Startdag en de implementatie daarna voor. Dit doe je…

Starten met leerKRACHT

Hoe start je met leerKRACHT op jouw school? Je start met het leerKRACHT-team (bestaande uit schoolcoaches en schoolleiding). In deze fase hebben je drie opdrachten:…