Blok 1 van 0
Mee bezig

Omgaan met weerstand

Wat kun je doen om het team te helpen om niet te verzanden in weerstand maar er samen weer uit te komen? 
Het is goed om je te realiseren dat elke verandering weerstand oproept. Van die weerstand kun je belangrijke dingen leren, maar je wilt niet dat dit het proces te veel verstoort. 
Geef het team inzicht in de weerstand die ze ervaren. Dit kun je doen door fysiek de verandercurve op de grond te tekenen en ze daarop plaats te laten nemen. Vervolgens laat je de collega’s met elkaar in gesprek gaan over de positie die ze hebben ingenomen. 
Tot slot mobiliseer je de denkkracht van het team door na te denken over wat er nodig is om als team weer verder te komen.

Onder de video staan een ‘Stappenplan’ en een ‘Werkblad’ ter voorbereiding op omgaan met weerstand.

TIP VAN DE EXPERTCOACH

Met je team het gesprek hebben over weerstand kan lastig zijn. Je collega’s binnen het leerKRACHT team kunnen je helpen. Soms zijn er collega’s in je team die hier minder of zelfs geen moeite mee hebben. Vraag hem of haar om die rol een eerste keer op zich te nemen. Het is dan wel van belang dat je van tevoren met die persoon bespreekt op welke manier er feedback gegeven wordt. Bekijk bijvoorbeeld samen bovenstaand filmpje. Je kunt ook de schoolleider vragen (of de expertcoach). Maar misschien heb je zoveel lef in je dat je tijdens de sessie aangeeft dat je dit moeilijk vindt maar dat je het tóch oppakt en waarom dat je dat doet.