Aan de slag met evidence informed werken in de klas

Je bent schoolcoach en je werkt al een tijdje met de leerKRACHT aanpak. Op het verbeterbord of jaarbord hebben jullie het thema evidence informed werken opgeschreven en je wilt hier graag met je team mee aan de slag. Hoe pas je evidence informed werken praktisch toe in de klas? Hoe kun je er je toolkit als leraar mee vullen om zo tot effectievere lessen te komen? Hoe zet je evidence in om je gezamenlijke lesontwerp te verrijken? Deze pagina biedt werkmaterialen, modules en inspiratie om mee aan de slag te gaan. 

Wat zijn Doorloopjes?

Op www.doorloopjes.nl vind je heel veel praktische handvatten om evidence informed aan de slag te gaan. Je vind er 100 ‘doorloopjes’ waarin stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe je je onderwijs effectiever kunt maken. Denk aan thema’s als curriculumontwerp, bevragen & feedback, gedrag& relatie etc. Registreer je op www.doorloopjes.nl en bekijk daar de video’s en visuals. Hoe je het beste met deze Doorloopjes kunt werken, zie je in de video’s hieronder. Je zult zien dat de leerKRACHT aanpak hier heel goed bij past.

Bekijk deze video's

Wil je Doorloopjes gaan inzetten met jouw team? Hieronder staan 4 video’s die je helpen om de Doorloopjes onderdeel te laten worden jullie leerKRACHT methodiek. Veel zal jullie als leerKRACHT-school bekend voorkomen. Het is gebaseerd op het duurzaam inzetten van de Doorloopjes om zo elke dag samen een beetje beter te worden. 

Deze module helpt je om evidence informed te werken

  • 5 Blokken

    2.Doorloopjes

    Leerdoelen: Je weet wat Doorloopjes zijn Je weet waarom Doorloopjes passen binnen leerKRACHT Je kan aan de slag gaan met Doorloopjes
  • 5 Blokken

    2.Doorloopjes

    Leerdoelen: Je weet wat Doorloopjes zijn Je weet waarom Doorloopjes passen binnen leerKRACHT Je kan aan de slag gaan met Doorloopjes