Teamflow

Benodigdheden: flap met getekende diagram zoals op afbeelding.

Uitvoering:

  • Laat ieder teamlid voor zichzelf op het diagram aangeven waar ze op dat moment zitten.
  • Geef de teamleden de gelegenheid om hun positie toe te lichten.
  • Bedenk met elkaar oplossingen voor scores waarvan het team(lid) vindt dat het zorgelijk is.