Gezamenlijk lesontwerp

Samen nadenken over een goede les draagt bij aan het behalen van je doelen en het verbeteren van je onderwijs. Door dit in wisselende samenstellingen te doen, leer je van en met elkaar. 

Als het gezamenlijk lesontwerp wordt gekoppeld aan het doel op het bord en lesbezoek en feedback, dan versterkt het effect ervan: 

  • Bij koppeling aan het doel, wordt het doel naar de dagelijkse lespraktijk vertaald en het onderwijs ook daadwerkelijk vernieuwd. 
  • Bij koppeling aan lesbezoek en feedback kan gecheckt worden of het beoogde effect op de leerling ook echt behaald wordt.

Doorloopjes is een verdieping op het gezamenlijk lesontwerp. 

Klik op de afbeelding om de bijbehorende module te starten.