Stem van de leerling

Een van de kernwaarden is ‘voor de leerling’. Daarom is de (stem van de) leerling is een van de belangrijkst inspiratiebronnen voor verbeteringen van de lessen.

Leerlingen betrekken bij verbeteringen vergroot ook hun betrokkenheid.

Handvatten om leerlingen te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs zijn de onderstaande modules Leerlingarena en Bord in de klas. In de praktijk zien we dat scholen ook hun eigen vormen bedenken.

Andere mogelijkheden zijn:

  • ‘OnzeLes’ app: www.onzeles.nl
  • Van-Naar sessie met leerlingen
  • Individuele leerlingen feedback vragen