Feedback leerlingarena

Feedback Spreek van te voren met de leerlingen af hoe jij het gesprek gaat leiden. Dat je bijvoorbeeld in de gaten zal houden dat iedereen aan de beurt komt, dat je af en toe beurten geeft maar ook zal vragen ‘wie wil daar iets over zeggen?’ Of ‘Wie heeft daar een andere mening over?’ 
Het […]

Feedback leerlingarena

Feedback Bij een leerlingarena horen de leraren direct de input van de leerlingen. En als iets niet duidelijk is, dan kan de facilitator direct doorvragen. Dat is krachtiger dan input lezen via een enquêteformulier. Daarnaast is de opzet zo dat leraren alleen luisteren. Er vindt geen gesprek/discussie plaats zoals bijvoorbeeld bij een leerlingenraad. Het gaat […]