Bijeenkomsten

Leerdoelen:  Je weet waarom fora georganiseerd worden  Je kan fora tot een succes maken  Je kan de fora met je collega’s voorbereiden Je weet waarom…

Metingen

Leerdoelen: Je kan benoemen welke metingen er zijn Je weet waarom we metingen doen. Je kan de metingen inzetten om te evalueren waar een school…

Begeleiding andere programma’s

Leerdoelen:  Je weet welke programma’s er naast het Jaar-1 programma zijn  Je kent de inhoud van de verschillende programma’s.  Je kan de andere programma’s begeleiden 

3. Begeleiding jaar-1

Leerdoelen: Je weet wat jouw rol is tijdens de verschillende fases in jaar 1 Je kan het leerKRACHT-team begeleiden in de startfase Je weet hoe…

1. Rol van de EC/VC

Leerdoelen: Je weet wat de rol van de EC/VC inhoudt    Je begrijpt de opdracht die jij hebt als EC/VC  Je weet wat jouw rol is…

2. Verspreiding

Leerdoelen: Je weet uit welke onderdelen de verspreiding bestaat en welke vaardigheden je voor een goede verspreiding nodig hebt. Je weet wat het belang is…