4.Coachvaardigheden in de uitbouwfase

Leerdoelen: Je kan je team, afhankelijk van de fase waarin zij zitten trainen, begeleiden en coachen Je weet welke vaardigheden horen bij de verschillende “petten”…

Verder na het leerKRACHT programma

Leerdoelen: Je weet wat de rol van het leerKRACHT-team is na het leerKRACHT programma  Je weet wat de rol van de Schoolcoach is na het…

Verder met uitbouwen

Leerdoelen: Je weet hoe je de verbetercultuur steeds verder kan ontwikkelen  Je kan de instrumenten ook op andere plekken inzetten  Je kan nieuwe leraren snel…

Instrumenten verdiepen

Wanneer je een tijdje bezig bent, kan de behoefte ontstaan om meer te verdiepen. Bijvoorbeeld omdat jullie de doelen nog scherper willen stellen of omdat…

3.Teamontwikkeling in de Uitbouw-fase

Leerdoelen: Je kan belemmerende patronen in het team herkennen en hier effectief op reageren  Je weet hoe je feedback binnen het team kan stimuleren  Samen…

1. Wat doe je in de Uitbouwfase?

Leerdoelen: Je weet in welke ritmiek je met je team verder kan uitbouwen Je weet hoe je werksessies kan vormgeven Je kan omgaan met verstoringen…

De plaatsbepaling

Leerdoelen: Je begrijpt het belang om met het leerKRACHT-team de voortgang te evalueren Je kunt de ‘plaatsbepaling’ uitvoeren aan de hand van de Route naar…

2.Tijd vrijmaken

Leerdoelen: Je begrijpt waarom tijd vrijmaken zo belangrijk is Je hebt concrete handvatten om daadwerkelijk tijd vrij te maken voor het creëren van een verbetercultuur