Blok 3 van 5

Uitvoering Leerlingarena

Hoe voer je de Leerlingarena uit en wat doe je met de opbrengst?
Tijdens de arena stelt de gespreksleider de vragen en laat hij steeds een aantal leerlingen antwoorden. De leraren luisteren alleen. Eén van de leraren schrijft op een flap de input van de leerlingen.
Na ongeveer 20 minuten wordt de arena afgerond en gaan de leraren samen aan de slag. Verzamel en prioriteer de verbeterideeën aan de hand van haalbaarheid (4-6 weken) en effect op de leerlingen. Vertel aan de leerlingen wat jullie met hun input gedaan hebben en hoe ze dat kunnen zien.