Naar een gezamenlijke ambitie

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
Deze cursus is momenteel gesloten

Een ambitie is een stip op de horizon. Binnen leerKRACHT vormt ‘ambitie’ één van de drie voorwaarden om succesvol samen te werken.
Als team heb je immers een beeld nodig van waar je naartoe werkt.

Gebruik deze korte module om aan het begin van het schooljaar met het team tot een gezamenlijke ambitie te komen. Dit biedt een leidraad om daarna het jaarbord te maken en vervolgens in elke periode doelen en acties te formuleren op het verbeterbord.

Leerdoelen

  •  Je weet wat we verstaan onder de term ‘ambitie’.
  • Je hebt kennisgemaakt met de werkvorm ‘van-naar’.
  • Je weet welke stappen je zet met het team om tot een gezamenlijke ambitie te komen.