Waarom is het belangrijk om binnen je team elkaar feedback te geven? Om met elkaar te komen tot een verbetercultuur, vraagt dit van iedereen aangepast gedrag. Jullie hebben met elkaar geformuleerd welk gedrag bijdraagt tot het realiseren van een verbetercultuur. Om in de dagelijkse praktijk hier handvatten voor te geven, is het geven en ontvangen van feedback belangrijk. Dit kan gaan om zo wel feedback in de klas, als buiten de klas. Feedback in de klas gebeurt n.a.v. een lesbezoek. Feedback buiten de klas gaat over gedrag dat helpend is om tot een goede samenwerking te komen waarbij jullie verbeteringen realiseren. 

De module Feedback vind je onder Lesbezoek & FB