Gezamenlijk lesontwerp

Gezamenlijk een lesontwerpen is in wisselende samenstellingen samen een (deel van een) les innoveren. Door dit samen te doen, deel je kennis en ervaring.

Als gezamenlijk lesontwerp wordt gekoppeld aan het doel op het bord en lesbezoek en feedback, dan versterkt het effect ervan:

  • Bij koppeling aan het doel, wordt het doel naar de dagelijkse lespraktijk vertaald en het onderwijs ook daadwerkelijk vernieuwd.
  • Bij koppeling aan lesbezoek en feedback kan gecheckt worden of het beoogde effect op de leerling ook echt behaald wordt.