Uitbouwen

Na de Aan de slag- fase gaan de Schoolcoaches met het lerarenteam in wekelijkse werksessie verder. In de onderstaande modules leer je wat ze in deze fase gaat doen en in welke ritmiek ze dit doen. In de module ‘Plaatsbepaling’ leer je hoe jullie in het leerKRACHT-team de voorgang van de teams kunnen evalueren.  

In deze fase ga je ook zelf ook verder met je eigen (MT) team. Vinden teamleden het lastig om voldoende tijd vrij te maken voor bijvoorbeeld Bord- en Werksessies of Lesbezoek, kijk dan bij de module ‘Tijd vrijmaken’ om hier met hun oplossingen voor te vinden.  

Wanneer je een tijd bezig bent, kan de behoefte ontstaan om verder te verdiepen. Kijk dan bij de module ‘Verder uitbouwen’.  

Klik op de afbeelding om de module te bekijken.