Bordsessie

Een bordsessie is een korte, staande teamsessie bij een verbeterbord, waarbij het welzijn van de teamleden, de successen, de voortgang van leerlinggerichte doelen en de acties die nodig zijn om de doelen te realiseren, besproken worden. De bordsessie wordt (bijna altijd) gevolgd door een werksessie waarin men samen de acties uitwerkt. 

Op het verbeterbord worden de doelen en acties visueel gemaakt en daarmee faciliteert het een effectief en efficiënt gesprek over het verbeteren van het onderwijs. 

Verbeterbord 
Het verbeterbord is een middel om het gesprek over het verbeteren van het onderwijs te structureren. In deze module worden de elementen en de wijze waarop je met dit bord werkt geïntroduceerd. 

Doelen stellen 
Door het stellen van concrete en haalbare doelen, zet je kleine stappen om leerlinggerichte successen te bereiken, passend binnen de gestelde ambitie. Hiervoor gebruik je het 4-stappenmodel. 

Verdieping op doelen stellen 
Wanneer je een tijdje bezig bent, kan de behoefte ontstaan om nog scherpere doelen en acties op te stellen. In deze verdiepingsmodule laten we zien hoe je dit kan doen.  

Organisatorisch bord 
Een bord en werkwijze om het organisatorische werk visueel en overzichtelijk te maken. Om zo meer tijd over te houden voor onderwijsinhoudelijke verbeteringen.