Omgaan met weerstand

Wat kun je doen om het team te helpen om niet te verzanden in weerstand maar er samen weer uit te komen?  Het is goed…

Feedback in je team

Waarom is het belangrijk om binnen je team elkaar feedback te geven? Om met elkaar te komen tot een verbetercultuur, vraagt dit van iedereen aangepast…

Krachtige vragen stellen

Hoe mobiliseer je als coach de denkkracht van je team? Aan de hand van ‘proces’, ‘sfeer’, of ‘resultaat’ benoem je wat je ziet/hoort gebeuren. Daarna…

Inzichten uit onderzoek

Wat zegt onderzoek over effectieve schoolleiders? In dit blok leer je hoe je het Verandermodel in kunt zetten om met leerKRACHT aan de slag te…

De rol van de schoolcoach

Wat is de rol van de schoolcoach? Als schoolcoach ga je de leerKRACHT-instrumenten introduceren bij het team. Je geeft hierbij het goede voorbeeld en helpt…

De schoolcoach als rolmodel

Wat hebben leraren nodig om met je op weg te gaan? Iemand die zelf het goed voorbeeld geeft. Als jij dat bent voor je collega’s…